302302 ศาลตายายโบสถ์หน้าต่างกลม

305305 ศาลตายายทรงไทยหลังคาเดี่ยว

306306 ศาลตายายทรงไทยหลังคาแฝด

307307 ศาลตายายทรงไทยหลังคาสามมุก

309309 ศาลตายายทรงไทยหลังคาสามมุกสองชั้น

402402 ศาลตายายไทยโมเดิร์น

404404 ศาลตายายไทยโมเดิร์นยอดแหลม

407407 ศาลตายายโมเดิร์นเรียบ

413413 ศาลตายายโมเดิร์นกระจกพ่นทราย