Skip to main content
 

403 ศาลพระภูมิโมเดิร์นยอดแหลม

 

ศาลพระแม่ธรณีโมเดิร์น ศาลพระพรหมโมเดิร์น 405

 

ศาลพระพรหมโมเดิร์น 405 ศาลตายายโมเดิร์น 402

 

ศาลพระภูมิลพบุรีใหญ่

 

ศาลพระภูมิบางปะอินยักษ์

 

ศาลไม้สัก ขนาดพิเศษ

1
1
 
 
 
 
 
 
1
1

ร้านมณฑลศิลป์ ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ เครื่องชุดตั้งศาล รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการตั้งศาล รับซ่อมแซมและออกแบบ ศาลพระภูมิ พระพรหม มากว่า 40 ปี ผลงานที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจที่ลูกค้าทั้ง บริษัท ห้างร้าน ราชการ มอบให้แก่เราเสมอมา

สำหรับท่านที่ต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับศาลพระภูมิ ทางร้านมณฑลศิลป์ยินดีที่ให้คำปรึกษาตามหลักการณ์เพื่อความสบายใจของลูกค้า  ศาลพระภูมิเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านกับคนไทยมายาวนาน มีความเชื่อที่ว่า ศาลพระภูมิมีไว้เพื่อช่วยปกปักษ์รักษาคนที่อยู่ภายในบ้าน หรือ ศาลพระพรหมมีไว้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองของการทำธุรกิจ เรามีคำตอบให้โดยทั่วไปดังนี้


ความหมายของศาล

ศาลพระภูมิ คือ ศาลเจ้าที่ชนิดหนึ่งที่ควรจะต้องตั้งภายนอกบ้าน และควรตั้งบนชั้นหนึ่ง เพราะพระภูมิ คือธาตุดิน หากอยู่ที่สูงจะไม่แสดงพลังออกมา

ศาลเจ้าที่ สามารถ เปรียบได้กับศาล ตี่จู้ ของทางจีน คนจะนิยมตั้งชนิดใดชนิดหนึ่ง

ศาลพระพรหม เป็น ศาลที่เหมาะกับการทำธุรกิจ ห้างร้าน หรือโรงงาน พระพรหม ถือเป็นสิ่งศักสิทธิ์ที่เคารพนับถือจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้คนมักจะขอพรเพื่อช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ

การตั้งศาลพระภูมิ ตามคติบ้านเรือนของคนไทย ควรมีเสาเดียว ส่วนศาลเจ้าที่ นั้นเปรียบเสมือนบ้านเรือนชาวบ้านจึงมี 4 เสา