ศาลไม้โบสถ์เล็ก

ศาลไม้แฝดเล็ก

ศาลไม้สามมุกเล็ก

ศาลไม้โบสถ์เล็กอยุธยา

 ศาลไม้แฝดกลาง

ศาลไม้สามมุกกลาง

ศาลไม้แฝดใหญ่

ศาลไม้สามมุกใหญ่

ศาลไม้เรือนหมู่ใหญ่

ศาลพระภูมิเก้ายอดเล็ก